Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
532

I Co 137/21

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2022-02-03

Data publikacji: 2022-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Co 137/21 POSTANOWIENIE Dnia 3 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Żaneta Kornek-Kubis po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2022 r. w Głubczycach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Bank (...) S.A. w W. z udziałem J. K. , R. K. o zawezwanie do próby ugodowej postanawia: 1 odrzucić wniosek; 2 zwrócić na rzecz wzywającego kwotę 1533 zł (tysiąc pięćset trzydzieści trzy złote) tytułem opłaty sądowej od wniosku
Czytaj więcej»

I Ns 37/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2020-01-02

Data publikacji: 2021-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 37/15 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni M. M. (1) wystąpiła z wnioskiem o podział majątku wspólnego, który powstał w trakcie jej małżeństwa z uczestnikiem postępowania R. M. . Uczestnik postępowania R. M. także wystąpił o podział ich majątku wspólnego. Sąd ustalił: Wnioskodawczyni M. M. (1) i uczestnik postępowania R. M. dnia 21 kwietnia 2001 roku zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w G. związek małżeński. Wnioskodawczyni M. M. (1) i uczestnik postępowania R. M. w trakcie trwania małżeń
Czytaj więcej»

I Ns 1/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-10-16

Data publikacji: 2020-12-31

trafność 100%

sygn. akt I Ns 1/19 UZASADNIENIE Wnioskodawczynie J. J. i M. C. wniosły o ustanowienie dla nieruchomości wspólnych, położonych w G. przy ul. (...) zarządcy przymusowego w miejsce dotychczasowego zarządcy Centrum (...) sp. z o.o. i powierzenie obowiązków zarządcy przymusowego Spółdzielni (...) w G. . Wnioskodawczynie wniosły jednocześnie o określenie uprawnień ustanowionego zarządcy, określenie jego wynagrodzenia i zasądzenie kosztów postępowania od uczestnika postępowania. W uzasadnieniu wniosku
Czytaj więcej»

I Co 366/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-03-06

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Sygn. akt I Co 366/16 POSTANOWIENIE Dnia 06 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniach 13 lutego 2017 roku oraz 06 marca 2017 roku na rozprawie sprawy egzekucyjnej z wniosku Banku (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko dłużnikowi D. O. i E. O. o świadczenie pieniężne na skutek skargi dłużników D. O. i E. O. na opis i oszacowan
Czytaj więcej»

I Ns 70/22

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2022-10-25

Data publikacji: 2023-05-29

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 70/22 POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2022 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: Agnieszka Baron po rozpoznaniu w dniu 18 października 2022 roku na rozprawie sprawy z wniosku H. M. i M. P. z udziałem M. M. (1) , J. M. , A. M. i M. M. (2) o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczeń w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po S. M. po
Czytaj więcej»

I Ns 85/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-04-25

Data publikacji: 2018-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 85/17 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni E. D. wniosła o dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w G. przy ul. (...) , stanowiącej lokal mieszkalny nr (...) , składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni 64,61 m 2 , opisany w księdze wieczystej nr (...) Sądu Rejonowego w G. wraz z udziałem wynoszącym (...) części w użytkowaniu wieczystym gruntu i współwłasności wspólnych części budynku, w ten sposób, że wpisany na rzecz uczestnika postępowa
Czytaj więcej»

I C 800/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2018-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 800/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor Sądowy Żaneta Kornek-Kubis Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2018 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko T. G. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 763/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 763/17 UZASADNIENIE Powód – (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wystąpił z pozwem w postępowaniu upominawczym o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego G. M. kwoty 24 371,08 zł, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 września 2017 roku do dnia zapłaty. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 23 października 2017 roku uwzględnił roszczenie powoda. Pozwany G. M. wniósł sprzeciw od tego nakazu zapłaty, wnos
Czytaj więcej»

I C 807/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-05-04

Data publikacji: 2018-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 807/17 UZASADNIENIE Powód (...) w W. (poprzednio I. 144 (...) w W. ) w pozwie z dnia 15.09.2017r. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego J. M. kwoty 937,55 zł z tytułu niezapłaconych faktur za okres wrzesień-listopad 2014r. wraz z wyliczonymi odsetkami i kosztami odzyskiwania należności. Roszczenie powoda wynikało z umowy o świadczenie usług – prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz usług kadrowo-płacowych zawartej z J. M. przez (...) S.A. w W. , która
Czytaj więcej»

I C 810/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-01-07

Data publikacji: 2019-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 810/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Kami Nowecki Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Krawczyszyn po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2019 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko A. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. S. na r
Czytaj więcej»