Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
494

I Ns 274/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2016-11-08

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 274/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku P. K. i D. K. z udziałem A. K. , G. Ż. , M. Ż. i (...) im. F. S. w G. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po K. K. postanawia: 1
Czytaj więcej»

I Ns 289/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-02-08

Data publikacji: 2019-03-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 289/18 UZASADNIENIE W dniu 18.09.2018r. P. B. złożył wniosek o przyjęcie oświadczenia, że uchyla się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po babci M. B. (1) , zmarłej 27.06.2014r. w G. , ostatnio stale zamieszkałej w G. , zatwierdzenie przez Sąd tego oświadczenia oraz przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku po M. B. (1) , a także zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie takiego oświadczenia. Uczestnicy postępo
Czytaj więcej»

I Ns 298/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-02-01

Data publikacji: 2018-05-17

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 298/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2018 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z wniosku W. M. z udziałem A. M. i B. W. o stwierdzenie nabycia spadku po S. O. stwierdza, że spadek po S. O. , zmarłej dnia 29 lipca 2017 r. w G. , mającej miejsce ostatniego zwyk
Czytaj więcej»

I Ns 303/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-04-08

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 303/18 UZASADNIENIE Wnioskiem złożonym do tut. Sądu Rejonowego 2 października 2018 roku wnioskodawca H. B. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po A. B. , zmarłej dnia 31 sierpnia 2018 roku w G. , ostatnio zamieszkałej w G. . Uczestnicy M. M. i B. B. przychyliły się do wniosku. Sąd ustalił następujący stan faktyczny : Spadkodawczyni A. B. zmarła dnia 31 sierpnia 2018 roku w G. , ostatnio zamieszkała w G. . Spadkodawczyni była zamężna tylko raz, w chwili śmierci była wdową. Dowód:
Czytaj więcej»

I Ns 382/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 382/16 POSTANOWIENIE Dnia 7 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku Gminy G. z udziałem Skarbu Państwa – Starosty Powiatu (...) o stwierdzenie nabycia spadku po J. A. stwierdza, że spadek po: J. A. zmarłym dnia 13 czerwca 1997 roku w K. , ostatnio stale zamieszkałym w K. na podstawie ustaw
Czytaj więcej»

I Ns 496/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-02-02

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 496/15 POSTANOWIENIE Dnia 02 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniach 24 marca 2016 roku, 24 maja 2016 roku, 14 lipca 2016 roku, 25 października 2016 roku, 26 stycznia 2017 roku w G. na rozprawie sprawy z wniosku I. C. , M. C. , D. C. z udziałem P. S. o rozgraniczenie p o s t a n a w i a : I dokonać rozgran
Czytaj więcej»

I Ns 568/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2017-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 568/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniach 26 kwietnia 2016 roku, 23 sierpnia 2016 roku, 30 sierpnia 2016 roku, 22 września 2016 roku, 15 listopada 2016 roku w G. na rozprawie sprawy z wniosku W. T. z udziałem B. T. , K. T. (1) , R. T. , Spółdzielni Mieszkaniowej w G. o zmianę
Czytaj więcej»

I Ns 578/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2021-03-03

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 578/16 POSTANOWIENIE Dnia 3 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 r. na rozprawie sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. z udziałem P. S. , R. S. , J. S. (1) , B. K. , G. S. i J. S. (2) o dział spadku po E. S. postanawia: 1 ustalić, że przedmiotem działu spadku po E. S. są udziały w prawi
Czytaj więcej»

I Ns 578/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2021-04-30

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 578/16 UZASADNIENIE (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. jako wierzyciel osobisty J. S. (1) i P. S. wystąpiła o dokonanie przez Sąd działu spadku po E. S. zmarłym dnia (...) roku w ten sposób, że przysługujący zmarłemu udział w nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości M. , dla którego Sąd Rejonowy w G. prowadzi księgę wieczystą nr (...) , przyznać na wyłączną współwłasność J. S. (1) , zasądzając od J. S. (1) na rzecz P. S. spłatę, która do wysokości zobow
Czytaj więcej»

III RC 9/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2020-05-08

trafność 100%

Sygn. akt III RC 9/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Wylęgała Protokolant: Agnieszka Kruk po rozpoznaniu w dniu 23 września 2016 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa M. A. (1) przeciwko K. A. (1) o podwyższenie alimentów 1 Zasądza od pozwanego K. A. (1) na rzecz powoda M. A. (1) alimenty w kwocie po 1.050,00 (
Czytaj więcej»