Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
503

I C 184/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2018-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 184/16 UZASADNIENIE Powódka B. M. wystąpiła z pozwem o zasądzenie na jej rzecz od pozwanej J. W. kwoty 11 550,00 zł, z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Pozwana J. W. wniosła o oddalenie powództwa B. M. w całości. Sąd ustalił: Powódka B. M. pozostawała w związku małżeńskim z D. M. i była wraz z nim współwłaścicielem lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni 47,25 m 2 , położonego w G. przy ul. (...) . Dla lok
Czytaj więcej»

I C 186/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-09-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 186/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniach 14 czerwca 2016 roku, 02 sierpnia 2016 roku, 15 grudnia 2016 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa M. B. , J. B. (1) przeciwko Gminie B. o zapłatę I odrzuca pozew w zakresie żądania zapłaty kwoty 314,91 zł
Czytaj więcej»

I C 174/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 174/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 9 września 2016 roku sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. w K. przeciwko T. Ś. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego T. Ś. na rzecz powoda (...) spółka z o.o. w K. kwotę 2 903,98 zł ( dwa tysiące dziewięćset trzy złote 98/100), z
Czytaj więcej»

I C 185/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 185/16 POSTANOWIENIE Dnia 02 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: Małgorzata Wydra po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2016 r. w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko J. K. (1) o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji postanawia : I postępowanie w sprawie umorzyć, II zasądzić od powódki na rzecz pozwanego kwotę 4.817,00 zł (cztery tysiące os
Czytaj więcej»

I C 194/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 194/17 UZASADNIENIE Powód P. (...) w W. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego G. O. kwoty 7.776,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę i odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot i dat wskazanych w pozwie oraz zwrotem kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Nakazem zapłaty z dnia 8 marca 2017 roku, Referendarz sądowy orzekł zgodnie ze zgłoszonym przez powoda roszczeniem. Pozwany G. O. złożył sprzeciw od tego nakazu zapłaty. Sąd ust
Czytaj więcej»

I C 197/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 197/17 upr. UZASADNIENIE Powód W. M. pozwem skierowanym przeciwko (...) Sp. J. z siedzibą w G. domagał się zasądzenia na jego rzecz od strony pozwanej kwoty 1.500,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego żądania podniósł, że w dniu 23 stycznia 2015 roku zawarł z pozwaną (...) Spółka Jawna z siedzibą w G. umowę zlecenia na org
Czytaj więcej»

I C 198/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2020-09-15

Data publikacji: 2021-03-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 198/20 upr. UZASADNIENIE Powód I. (...) z siedzibą w D. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej J. S. kwoty 3 259,92 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości 14% rocznie ale nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd Rejonowy L. (...) w L. nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępow
Czytaj więcej»

I C 207/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2020-11-23

Data publikacji: 2021-02-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 207/20 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor Sądowy Kamil Nowecki Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Krawczyszyn po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa B. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powódki B. J. kwotę 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) wr
Czytaj więcej»

I C 207/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-10-29

Data publikacji: 2021-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 207/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym 5 października 2019 roku powód (...) S.A. z siedzibą w B. wniósł o zasądzenie od pozwanego D. R. kwoty 4.164,36 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie równymi dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 21 lutego 2018 roku do dnia zapłaty. W odpowiedzi pozwany działając przez pełnomocnika E. R. podniósł zarzut braku zdolności kredytowej pozwanego, wykorzystanie przez powoda niepełnosprawności pozwanego oraz nieważności u
Czytaj więcej»

I C 208/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2020-10-13

Data publikacji: 2020-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 208/20 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu dnia 22 maja 2020 roku powód R. B. domagał się zasądzenia od (...) Spółki Akcyjnej w S. kwoty 13.200,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 maja 2019 roku tytułem zwrotu kosztów pojazdu zastępczego. Nakazem zapłaty z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie sygn. akt I C 208/20 Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. W sprzeciwie od ww. pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu według norm pr
Czytaj więcej»