Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
431

I C 261/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2020-11-23

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 261/20 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor Sądowy Kamil Nowecki Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Krawczyszyn po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko O. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej O. B. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w B. kwotę 5 479,69 zł (pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych
Czytaj więcej»

I C 263/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-12-11

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 263/17 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. w G. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego A. W. kwoty 2 947,70 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 2 351,70 zł od dnia 5 listopada 2016 roku do dnia zapłaty, od kwoty 42,50 zł od dnia 5 listopada 2016 roku do dnia zapłaty, oraz od kwoty 553,50 zł od dnia 17 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawcz
Czytaj więcej»

I C 267/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-12-30

Data publikacji: 2020-07-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 267/18 UZASADNIENIE Pozwem z 26 marca 2018 r. powódka Wspólnota Mieszkaniowa ul. (...) w G. wniosła pozew przeciwko (...) Spółce akcyjnej z siedzibą w Ł. , w którym domagała się zasądzenia kwoty 35.000,00 zł z odsetkami za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych od 3 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty tytułem części różnicy pomiędzy wysokością szkody poniesioną przez powódkę w wyniku pożaru budynku mieszkalnego położonego w G. przy ul. (...) , a kwotą wypłaconą powódce przez ubezpi
Czytaj więcej»

I C 272/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2020-11-09

Data publikacji: 2021-01-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 272/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor Sądowy Kamil Nowecki Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Krawczyszyn po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. i M. R. przeciwko M. S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powodów J. Z. i M. R. łącznie na rzecz pozwanego M. S. kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastęp
Czytaj więcej»

I C 272/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-12-04

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 272/16 UZASADNIENIE Powódka K. O. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H. (...) wniosła pozew o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego S. w G. kwoty 18 510,84 zł, z ustawowymi odsetkami od kwoty 9 185,84 zł od dnia 10 września 2015 roku do dnia zapłaty, od kwoty 6 825,00 zł od dnia 17 września 2015 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 2 500,00 zł od dnia 20 września 2015 roku do dnia zapłaty. Pozwany S. w G. wniósł o oddalenie powództwa K. O. (1) prowadzącej działalność g
Czytaj więcej»

I C 269/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 269/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniach 14 lipca 2016 roku, 15 listopada 2016 roku, 2 maja 2017 roku, 11 lipca 2017 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa M. C. (1) przeciwko M. C. (2) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. C. (2) na rzecz powoda
Czytaj więcej»

I C 77/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2018-01-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 77/15 UZASADNIENIE Powód K. K. (1) pierwotnie wystąpił o zasądzenie na jego rzecz kwoty 20 000,00 zł, tytułem zwrotu nakładów pieniężnych poniesionych na remont domu swoich dziadków G. K. i I. K. w miejscowości D. . W toku postępowania zmodyfikował żądanie pozwu wnosząc o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanych J. K. , A. P. i I. K. kwot po 5 000,00 zł, z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia im powództwa. Pozwane J. K. i A. P. jako spadkobierczynie G. K. wniosły o oddalenie powód
Czytaj więcej»

I C 77/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2018-01-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 77/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 22 września 2017 roku sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko A. K. , J. K. , A. P. i I. K. o zapłatę 1 powództwo oddala. 2 kosztami postępowania w sprawie obciąża w całości powoda K. K. (1) .
Czytaj więcej»

I C 82/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-03-21

Data publikacji: 2018-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 82/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko G. K. o zapłatę 1 uchyla w całości wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w G. z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie (...) . 2 oddala powództwo. 3 zasą
Czytaj więcej»

I C 292/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-08-20

Data publikacji: 2020-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 292/19 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym dnia 5 października 2018 roku do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie powód (...) Spółka akcyjna z siedzibą w G. wniósł o zasądzenie od pozwanej B. P. kwoty 6.185,96 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP ale nie więcej od odsetek maksymalnych za opóźnienie, liczonymi od kwoty 6.105,39 zł od dnia 30 czerwca 2019 roku do dnia zapłaty oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty
Czytaj więcej»