Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
494

I C 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 1/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Wylęgała Protokolant: Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w G. przeciwko M. R. (1) i P. R. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanych: M. R. (1) i P. R. solidarnie na rzecz powoda Spółdzielni Mieszkaniowej w G. k
Czytaj więcej»

I C 1/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2022-06-30

Data publikacji: 2023-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Nowecki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu sprawy z powództwa M. K. przeciwko Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. o bezpodstawne wzbogacenie 1 oddala powództwo w całości, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych), tytułem zwrotu po
Czytaj więcej»

I C 2/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2022-03-21

Data publikacji: 2022-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 2/22 upr WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2022 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Nowecki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu sprawy z powództwa (...) z siedzibą w T. (Estonia) przeciwko M. K. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 7/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-11-17

Data publikacji: 2019-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 7/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2017 roku sprawy z powództwa T. B. (1) przeciwko J. J. , T. B. (2) i C. K. o uzgodnienie treści księgi wieczystej 1 oddala powództwo. 2 kosztami postępowania w całości obciąża powoda T. B. (1) .
Czytaj więcej»

I C 6/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 6/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Wylęgała Protokolant: Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa W. K. i B. G. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście (...) , M. G. , Z. G. i B. G. (2) o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1 Od
Czytaj więcej»

I C 7/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-01-05

Data publikacji: 2019-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 7/15 UZASADNIENIE Powód T. B. (1) wystąpił z pozwem przeciwko J. J. , T. B. (2) i C. K. o uzgodnienie treści księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w (...) nr (...) dla nieruchomości położonej w P. , składającej się z działek nr (...) oraz położonej w D. , składającej się z działek nr (...) w ten sposób, aby: I. w dziale II księgi wieczystej dokonać wpisu prawa własności J. J. , syna W. i A. , w miejsce wpisu T. B. (2) ; II. w dziale III księgi wieczystej wykreślić wpis C
Czytaj więcej»

I C 198/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2020-09-15

Data publikacji: 2021-03-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 198/20 upr. UZASADNIENIE Powód I. (...) z siedzibą w D. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej J. S. kwoty 3 259,92 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości 14% rocznie ale nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd Rejonowy L. (...) w L. nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępow
Czytaj więcej»

I C 207/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-10-29

Data publikacji: 2021-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 207/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym 5 października 2019 roku powód (...) S.A. z siedzibą w B. wniósł o zasądzenie od pozwanego D. R. kwoty 4.164,36 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie równymi dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 21 lutego 2018 roku do dnia zapłaty. W odpowiedzi pozwany działając przez pełnomocnika E. R. podniósł zarzut braku zdolności kredytowej pozwanego, wykorzystanie przez powoda niepełnosprawności pozwanego oraz nieważności u
Czytaj więcej»

I C 207/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2020-11-23

Data publikacji: 2021-02-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 207/20 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor Sądowy Kamil Nowecki Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Krawczyszyn po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa B. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powódki B. J. kwotę 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) wr
Czytaj więcej»

I C 211/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 211/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 roku sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda A. P. kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), z ustawowymi o
Czytaj więcej»