Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
334

I C 194/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 194/17 UZASADNIENIE Powód P. (...) w W. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego G. O. kwoty 7.776,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę i odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot i dat wskazanych w pozwie oraz zwrotem kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Nakazem zapłaty z dnia 8 marca 2017 roku, Referendarz sądowy orzekł zgodnie ze zgłoszonym przez powoda roszczeniem. Pozwany G. O. złożył sprzeciw od tego nakazu zapłaty. Sąd ust
Czytaj więcej»

I C 197/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 197/17 upr. UZASADNIENIE Powód W. M. pozwem skierowanym przeciwko (...) Sp. J. z siedzibą w G. domagał się zasądzenia na jego rzecz od strony pozwanej kwoty 1.500,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego żądania podniósł, że w dniu 23 stycznia 2015 roku zawarł z pozwaną (...) Spółka Jawna z siedzibą w G. umowę zlecenia na org
Czytaj więcej»

I C 211/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 211/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 roku sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda A. P. kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 217/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2018-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 217/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 14.12.2017r. złożonym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie powód R. (...) w K. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej E. N. kwoty 1508,70 zł oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W pisemnych motywach pozwu powód podał, że pozwana zawarła z pierwotnym wierzycielem umowę abonencką nr (...) _1 w dniu 6.09.2014r. rozwiązaną w dniu 31.07.2016r. Wierzytelność z tej umowy nabył w drodze cesji od poprzedniego
Czytaj więcej»

I C 219/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 219/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniach 05 lipca 2016 roku i 15 listopada 2016 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko Z. S. , A. S. (1) o zapłatę I oddala powództwo przeciwko Z. S. , II
Czytaj więcej»

I C 224/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 224/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku sprawy z powództwa L. K. przeciwko Č. S. z siedzibą w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Č. S. z siedzibą w P. na rzecz powoda L. K. kwotę 686,10 zł (sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 10/100), z ustawo
Czytaj więcej»

I C 248/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 248/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 roku, 15 listopada 2016 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w G. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej D. 9-9a o zapłatę I zasądza od pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej
Czytaj więcej»

I C 249/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-07-23

Data publikacji: 2018-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 249/16 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu powódka T. B. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 25.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 3.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wskazano, iż w dniu 2 maja 2013 r. T. B. , wychodząc ze sklepu (...) w G. , sp
Czytaj więcej»

I C 257/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-08-07

Data publikacji: 2018-09-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 257/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniach 7 września 2017 roku, 19 grudnia 2017 roku, 7 sierpnia 2018 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa
Czytaj więcej»

I C 263/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-12-11

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 263/17 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. w G. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego A. W. kwoty 2 947,70 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 2 351,70 zł od dnia 5 listopada 2016 roku do dnia zapłaty, od kwoty 42,50 zł od dnia 5 listopada 2016 roku do dnia zapłaty, oraz od kwoty 553,50 zł od dnia 17 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawcz
Czytaj więcej»