Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
282

I C 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 32/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2016 roku sprawy z powództwa S. S. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Dyrektora Zakładu Karnego w G. na rzecz powoda S. S. kwotę 42 560,36 zł (c
Czytaj więcej»

I C 60/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-02-15

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 60/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego w Głubczycach w dniu (...) E. P. i W. P. domagali się zasądzenia od D. C. (1) na swoją rzecz kwoty 52.527,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 25.633,00 zł od dnia 15 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 26 894,69 zł od dnia doręczenia opisu pozwu do dnia zapłaty. Wnieśli nadto o zasądzenie od pozwanego na ich rzecz zwrotu kosztów procesu. Uzasadniając żądanie podnieśli, iż wynika ono z nienależytego wywiązania
Czytaj więcej»

I C 64/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 64/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2016 roku sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) S.A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. na rzecz powódki A. B. kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), z ustawowymi odsetkami od dnia 26 grudnia 2014 ro
Czytaj więcej»

I C 77/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2018-01-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 77/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 22 września 2017 roku sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko A. K. , J. K. , A. P. i I. K. o zapłatę 1 powództwo oddala. 2 kosztami postępowania w sprawie obciąża w całości powoda K. K. (1) .
Czytaj więcej»

I C 77/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2018-01-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 77/15 UZASADNIENIE Powód K. K. (1) pierwotnie wystąpił o zasądzenie na jego rzecz kwoty 20 000,00 zł, tytułem zwrotu nakładów pieniężnych poniesionych na remont domu swoich dziadków G. K. i I. K. w miejscowości D. . W toku postępowania zmodyfikował żądanie pozwu wnosząc o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanych J. K. , A. P. i I. K. kwot po 5 000,00 zł, z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia im powództwa. Pozwane J. K. i A. P. jako spadkobierczynie G. K. wniosły o oddalenie powód
Czytaj więcej»

I C 82/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-03-21

Data publikacji: 2018-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 82/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko G. K. o zapłatę 1 uchyla w całości wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w G. z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie (...) . 2 oddala powództwo. 3 zasą
Czytaj więcej»

I C 82/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2018-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 82/17 upr. UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą we W. w pozwie skierowanym do Sądu Rejonowego (...) w L. wniósł o wydanie w postępowaniu elektronicznym nakazu zapłaty zasądzającego od pozwanej G. K. na rzecz powoda kwotę 877,53 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem nieuiszczonej składki ubezpieczenia OC. Sąd Rejonowy (...) w L. postanowieniem z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie sygn. akt (...) , przekazał sprawę do tut. Sądu, st
Czytaj więcej»

I C 101/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-07-05

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 101/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 roku sprawy z powództwa A. K. i E. K. przeciwko A. C. o przywrócenie naruszonego posiadania 1 oddala powództwo. 2 kosztami postępowania w całości obciąża powodów A. K. i E. K. po 1/2 części każdego z nich. Sygn. ak
Czytaj więcej»

I C 113/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-12-15

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

sygn. akt I C 113/17 UZASADNIENIE Powódka M. S. wystąpiła z pozwem przeciwko P.H.U. (...) A. D. , J. M. i K. (...) spółce jawnej o zasądzenie od tego przedsiębiorstwa na jej rzecz kwoty 899,00 zł, z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty alternatywnie o wymianę telewizora na wolny od wad. Pozwane przedsiębiorstwo P.H.U. (...) A. D. , J. M. i K. (...) spółka jawna wniosło o oddalenie powództwa M. S. . Sąd ustalił: Powódka M. S. w dniu 12 grudnia 2016 roku dokonała zakupu w
Czytaj więcej»

I C 117/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 117/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. , T.U.i R. (...) S.A. z siedzibą w W. , (...) .U. S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od po
Czytaj więcej»