Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
349

I C 77/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2018-01-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 77/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 22 września 2017 roku sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko A. K. , J. K. , A. P. i I. K. o zapłatę 1 powództwo oddala. 2 kosztami postępowania w sprawie obciąża w całości powoda K. K. (1) .
Czytaj więcej»

I C 82/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-03-21

Data publikacji: 2018-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 82/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko G. K. o zapłatę 1 uchyla w całości wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w G. z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie (...) . 2 oddala powództwo. 3 zasą
Czytaj więcej»

I C 82/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2018-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 82/17 upr. UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą we W. w pozwie skierowanym do Sądu Rejonowego (...) w L. wniósł o wydanie w postępowaniu elektronicznym nakazu zapłaty zasądzającego od pozwanej G. K. na rzecz powoda kwotę 877,53 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem nieuiszczonej składki ubezpieczenia OC. Sąd Rejonowy (...) w L. postanowieniem z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie sygn. akt (...) , przekazał sprawę do tut. Sądu, st
Czytaj więcej»

I C 113/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-12-15

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

sygn. akt I C 113/17 UZASADNIENIE Powódka M. S. wystąpiła z pozwem przeciwko P.H.U. (...) A. D. , J. M. i K. (...) spółce jawnej o zasądzenie od tego przedsiębiorstwa na jej rzecz kwoty 899,00 zł, z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty alternatywnie o wymianę telewizora na wolny od wad. Pozwane przedsiębiorstwo P.H.U. (...) A. D. , J. M. i K. (...) spółka jawna wniosło o oddalenie powództwa M. S. . Sąd ustalił: Powódka M. S. w dniu 12 grudnia 2016 roku dokonała zakupu w
Czytaj więcej»

I C 101/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-07-05

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 101/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 roku sprawy z powództwa A. K. i E. K. przeciwko A. C. o przywrócenie naruszonego posiadania 1 oddala powództwo. 2 kosztami postępowania w całości obciąża powodów A. K. i E. K. po 1/2 części każdego z nich. Sygn. ak
Czytaj więcej»

I C 117/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 117/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. , T.U.i R. (...) S.A. z siedzibą w W. , (...) .U. S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od po
Czytaj więcej»

I C 118/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-09-01

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 118/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant st. sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2017 roku sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko J. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. Z. , na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. , kwotę 2 780,82 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 82/100
Czytaj więcej»

I C 126/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2018-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 126/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4.09.2017r. powód P. (...) we W. złożonym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej B. G. kwoty 15497,88 zł z umownymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W pisemnych motywach pozwu powód podał, że swoje roszczenie wywodzi z umowy bankowej z dnia 27.03.2008r. zawartej między pozwaną a (...) Bankiem S.A. , którą to wierzytelność nabył w drodze cesji od poprze
Czytaj więcej»

I C 151/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2018-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 151/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2017 roku sprawy z powództwa I. R. i T. K. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki I. R. kwotę 3 000,00 zł (trzy tysiące złot
Czytaj więcej»

I C 156/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Sygn. akt: I C 156/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko G. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego G. S. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 4 061,64 zł (cztery tysiące sześćdziesiąt jeden złotych 64/100), z ustawowymi o
Czytaj więcej»