Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
363

I C 174/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 174/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 9 września 2016 roku sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. w K. przeciwko T. Ś. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego T. Ś. na rzecz powoda (...) spółka z o.o. w K. kwotę 2 903,98 zł ( dwa tysiące dziewięćset trzy złote 98/100), z
Czytaj więcej»

I C 185/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 185/16 POSTANOWIENIE Dnia 02 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: Małgorzata Wydra po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2016 r. w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko J. K. (1) o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji postanawia : I postępowanie w sprawie umorzyć, II zasądzić od powódki na rzecz pozwanego kwotę 4.817,00 zł (cztery tysiące os
Czytaj więcej»

I C 186/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-09-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 186/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniach 14 czerwca 2016 roku, 02 sierpnia 2016 roku, 15 grudnia 2016 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa M. B. , J. B. (1) przeciwko Gminie B. o zapłatę I odrzuca pozew w zakresie żądania zapłaty kwoty 314,91 zł
Czytaj więcej»

I C 191/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-06-08

Data publikacji: 2018-09-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 191/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4.12.2017r. złożonym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie powód Kancelaria (...) S.A. w K. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej K. T. kwoty 737 zł z odsetkami ustawowymi od 6.12.2015r. do dnia 31.12.2015r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W pisemnych motywach pozwu powód podał, że swoje roszczenie wywodzi z umowy pożyczki z
Czytaj więcej»

I C 194/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 194/17 UZASADNIENIE Powód P. (...) w W. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego G. O. kwoty 7.776,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę i odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot i dat wskazanych w pozwie oraz zwrotem kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Nakazem zapłaty z dnia 8 marca 2017 roku, Referendarz sądowy orzekł zgodnie ze zgłoszonym przez powoda roszczeniem. Pozwany G. O. złożył sprzeciw od tego nakazu zapłaty. Sąd ust
Czytaj więcej»

I C 197/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 197/17 upr. UZASADNIENIE Powód W. M. pozwem skierowanym przeciwko (...) Sp. J. z siedzibą w G. domagał się zasądzenia na jego rzecz od strony pozwanej kwoty 1.500,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego żądania podniósł, że w dniu 23 stycznia 2015 roku zawarł z pozwaną (...) Spółka Jawna z siedzibą w G. umowę zlecenia na org
Czytaj więcej»

I C 211/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 211/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 roku sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda A. P. kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 217/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2018-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 217/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 14.12.2017r. złożonym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie powód R. (...) w K. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej E. N. kwoty 1508,70 zł oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W pisemnych motywach pozwu powód podał, że pozwana zawarła z pierwotnym wierzycielem umowę abonencką nr (...) _1 w dniu 6.09.2014r. rozwiązaną w dniu 31.07.2016r. Wierzytelność z tej umowy nabył w drodze cesji od poprzedniego
Czytaj więcej»

I C 219/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 219/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniach 05 lipca 2016 roku i 15 listopada 2016 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko Z. S. , A. S. (1) o zapłatę I oddala powództwo przeciwko Z. S. , II
Czytaj więcej»

I C 224/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 224/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku sprawy z powództwa L. K. przeciwko Č. S. z siedzibą w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Č. S. z siedzibą w P. na rzecz powoda L. K. kwotę 686,10 zł (sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 10/100), z ustawo
Czytaj więcej»