Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
355

I C 219/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 219/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniach 05 lipca 2016 roku i 15 listopada 2016 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko Z. S. , A. S. (1) o zapłatę I oddala powództwo przeciwko Z. S. , II
Czytaj więcej»

I C 224/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 224/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku sprawy z powództwa L. K. przeciwko Č. S. z siedzibą w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Č. S. z siedzibą w P. na rzecz powoda L. K. kwotę 686,10 zł (sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 10/100), z ustawo
Czytaj więcej»

I C 249/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-07-23

Data publikacji: 2018-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 249/16 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu powódka T. B. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 25.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 3.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wskazano, iż w dniu 2 maja 2013 r. T. B. , wychodząc ze sklepu (...) w G. , sp
Czytaj więcej»

I C 292/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-07-18

Data publikacji: 2020-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt I C 292/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6.04.2018r. powódka M. K. domagała się zasądzenia od pozwanego Z. S. kwoty 3000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8.02.2018r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu. W pisemnych motywach pozwu powódka podała, że kupiła od pozwanego papugę, która po kilku dniach zdechła na skutek choroby istniejącej przed zakupem. Wobec wady istotnej rzeczy powódka odstąpiła od umowy, jednak pozwany nie zwrócił jej ceny zakupu zwierzęcia oraz koszt
Czytaj więcej»

I C 296/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 296/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sek. sąd. Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2016 roku i 27 września 2016 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. S. D. (1) w C. przeciwko B. D. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 296/1
Czytaj więcej»

I C 383/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-07-13

Data publikacji: 2020-08-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 383/16 UZASADNIENIE Powódki K. B. i A. B. domagały się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego (...) w W. kwot po 20 000,00 zł dla każdej z powódek wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenie do pozwanego na ich rzecz kosztów postępowania sądowego. W odpowiedzi na pozew pozwany (...) w W. wniósł o oddalenie powództwa K. B. i A. B. w całości i zasądzenie od powódek na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu. W toku postępowania p
Czytaj więcej»

I C 56/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-03-11

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 56/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: A. . SR Kami Nowecki Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Krawczyszyn po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2019 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. przeciwko M. B. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie żądania 5735,30 zł (pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć zł
Czytaj więcej»

I C 55/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-05-05

Data publikacji: 2017-08-23

trafność 100%

Sygn. akt: I C 55/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 roku sprawy z powództwa W. P. przeciwko A. J. o zachowek zasądza od pozwanej A. J. na rzecz powoda W. P. kwotę 6 146,00 zł (sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych). Sygn. akt I C 55/15 UZASADNIENIE Powód W. P.
Czytaj więcej»

I C 60/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-01-05

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 60/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Wylęgała Protokolant: Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2017 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa W. P. i E. P. przeciwko D. C. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego D. C. na rzecz powodów solidarnych: W. P. i E. P. kwotę 45.981,42 (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset osiem
Czytaj więcej»

I C 62/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-12-08

Data publikacji: 2020-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 62/17 UZASADNIENIE Powód J. G. jako przedsiębiorca (...) wystąpił z pozwem przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zasądzenie od tego pozwanego na jego rzecz kwoty 53 840,28 zł, tytułem dopłaty kwoty odszkodowania wypłaconego już przez ubezpieczyciela a należnego powodowi z tytułu szkody powstałej w dniu 16 kwietnia 2014 roku na skutek pożaru budynku warsztatu samochodowego w G. przy ul. (...) . Pozwany ubezpieczyciel - Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o odd
Czytaj więcej»