Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
462

I C 155/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-11-24

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 155/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 roku, 24 listopada 2016 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa B. T. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rz
Czytaj więcej»

I C 185/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 185/16 POSTANOWIENIE Dnia 02 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: Małgorzata Wydra po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2016 r. w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko J. K. (1) o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji postanawia : I postępowanie w sprawie umorzyć, II zasądzić od powódki na rzecz pozwanego kwotę 4.817,00 zł (cztery tysiące os
Czytaj więcej»

I C 197/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 197/17 upr. UZASADNIENIE Powód W. M. pozwem skierowanym przeciwko (...) Sp. J. z siedzibą w G. domagał się zasądzenia na jego rzecz od strony pozwanej kwoty 1.500,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego żądania podniósł, że w dniu 23 stycznia 2015 roku zawarł z pozwaną (...) Spółka Jawna z siedzibą w G. umowę zlecenia na org
Czytaj więcej»

I C 198/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2020-09-15

Data publikacji: 2021-03-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 198/20 upr. UZASADNIENIE Powód I. (...) z siedzibą w D. wystąpił z pozwem o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej J. S. kwoty 3 259,92 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości 14% rocznie ale nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd Rejonowy L. (...) w L. nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępow
Czytaj więcej»

I C 207/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-10-29

Data publikacji: 2021-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 207/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym 5 października 2019 roku powód (...) S.A. z siedzibą w B. wniósł o zasądzenie od pozwanego D. R. kwoty 4.164,36 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie równymi dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 21 lutego 2018 roku do dnia zapłaty. W odpowiedzi pozwany działając przez pełnomocnika E. R. podniósł zarzut braku zdolności kredytowej pozwanego, wykorzystanie przez powoda niepełnosprawności pozwanego oraz nieważności u
Czytaj więcej»

I C 207/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2020-11-23

Data publikacji: 2021-02-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 207/20 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor Sądowy Kamil Nowecki Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Krawczyszyn po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa B. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powódki B. J. kwotę 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) wr
Czytaj więcej»

I C 208/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2020-10-13

Data publikacji: 2020-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 208/20 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu dnia 22 maja 2020 roku powód R. B. domagał się zasądzenia od (...) Spółki Akcyjnej w S. kwoty 13.200,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 maja 2019 roku tytułem zwrotu kosztów pojazdu zastępczego. Nakazem zapłaty z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie sygn. akt I C 208/20 Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. W sprzeciwie od ww. pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu według norm pr
Czytaj więcej»

I C 211/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 211/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 roku sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda A. P. kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 248/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 248/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 roku, 15 listopada 2016 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w G. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej D. 9-9a o zapłatę I zasądza od pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej
Czytaj więcej»

I C 257/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-08-07

Data publikacji: 2018-09-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 257/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniach 7 września 2017 roku, 19 grudnia 2017 roku, 7 sierpnia 2018 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa
Czytaj więcej»