Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
474

I C 529/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-05-20

Data publikacji: 2020-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 529/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Kami Nowecki Protokolant: st. sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2019 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powódki J. P. kwotę 22.000 zł (dwadzi
Czytaj więcej»

I C 529/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2020-04-10

Data publikacji: 2021-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 529/17 UZASADNIENIE Pozwem złożonym do tutejszego Sądu powód J. O. wniósł o: - zasądzenie od pozwanego V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwoty 5.593,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty w związku z nieważnością umowy (...) z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z uwagi, iż jej zawarcie miało na celu obejście prawa lub unieważnienie umowy z uwagi na stosowanie przez pozwanego nieuczciwych praktyk rynkowych p
Czytaj więcej»

I C 532/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-04-27

Data publikacji: 2018-08-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 532/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu 13 kwietnia 2018 roku sprawy z powództwa T. G. i S. G. przeciwko Ż. M. prowadzącej Przedsiębiorstwo (...) Ż. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Ż. M. prowadzącej Przedsiębiorstwo (...) Ż. M. na rzecz powodów T. G. i S. G. kwo
Czytaj więcej»

I C 533/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2018-01-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 533/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniach 29 sierpnia 2017 roku, 24 października 2017 roku w G. na rozprawie przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu, Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głubczycach sprawy z powództwa (...) Bank (...
Czytaj więcej»

I C 561/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-06-29

Data publikacji: 2018-08-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 561/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 roku sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko Z. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Z. M. na rzecz powoda Gminy G. kwotę 3 185,35 zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 35/100), z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 573/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2018-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 573/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 roku sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko P. B. o zapłatę zasądza od pozwanego P. B. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę 1 927,35 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia sied
Czytaj więcej»

I C 576/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2021-04-28

Data publikacji: 2022-01-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 576/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 roku sprawy z powództwa M. S. przeciwko Towarzystwo (...) z siedziba w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedziba w W. na rzecz powódki M. S. kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 576/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2021-06-30

Data publikacji: 2022-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 576/18 UZASADNIENIE Powódka M. Ś. wystąpiła z pozwem przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zasądzenie od tego pozwanego na jej rzecz kwoty 12 000,00 zł, z ustawowymi odsetkami od dnia 15 września 2015 roku do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, na skutek wypadku jakiemu uległa ona w dniu 11 lipca 2014 roku na ulicy (...) w G. . Pozwane Towarzystwo (...) z siedzibą w W. wniosło o oddalenie w całości powództwa M. Ś. . Sąd ustalił: Powódka M. Ś. w dniu 1
Czytaj więcej»

I C 580/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-01-21

Data publikacji: 2020-02-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 580/18 UZASADNIENIE Powód Bank (...) S.A. we W. (aktualnie (...) Bank (...) S.A. w W. ) w dniu 26.10.2016r. złożył przeciwko J. T. pozew o zapłatę kwoty 13006,90 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 27.10.2016r. od kwoty 12150,74 zł oraz zwrot kosztów procesu. W pisemnych motywach pozwu powód podał, że swoje roszczenie wywodzi z braku wywiązania się przez pozwaną z umowy o kredyt z dnia 30.06.2015r. nr (...) . Roszczenie stało się wymagalne w dniu 3.06.2016r. W dniu 11.01.2017r. Sąd R
Czytaj więcej»

I C 822/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-03-13

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 822/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16.10.2018 r. złożonym do Sądu Rejonowego (...) w L. powód (...) sp. z o.o. w W. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego kwoty 1140,14 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W pisemnych motywach pozwu powód podał, że swoje roszczenie wywodzi z umowy o pożyczki nr (...) , z której pozwany się nie wywiązał, a którą to wierzytelność n
Czytaj więcej»