Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
278

I C 426/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2018-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 426/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniach 24 listopada 2016 roku, 12 czerwca 2017 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki J. S. kw
Czytaj więcej»

I C 431/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Sygn. akt: I C 431/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko D. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej D. B. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 1 577,48 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 48/1
Czytaj więcej»

I C 512/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-06-06

Data publikacji: 2018-08-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 512/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 roku sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) w upadłości z siedzibą w K. przeciwko J. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej J. K. na rzecz upadłej (...) z siedzibą w K. kwotę 27 153,54 zł (dwadzieścia s
Czytaj więcej»

I C 518/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2018-09-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 518/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2017 roku, 25 maja 2017 roku, 1 sierpnia 2017 roku, 15 marca 2018 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa R. G. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwa
Czytaj więcej»

I C 523/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2019-02-11

Data publikacji: 2019-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 523/18 UZASADNIENIE Powód L. M. w dniu 30 lipca 2018 r. wniósł do tut. Sądu o zasądzenie od pozwanych (...) z siedzibą w G. kwoty 3.011,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 25 maja 2018 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. L. M. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, ewentualnie w postępowaniu upominawczym. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że w dniu 8 kwietnia 2018 r. przy w G. ul. (.
Czytaj więcej»

I C 525/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-06-12

Data publikacji: 2017-09-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 525/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2017 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko M. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 525/16 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 03 sierpnia 2016 r. powód
Czytaj więcej»

I C 532/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-04-27

Data publikacji: 2018-08-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 532/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu 13 kwietnia 2018 roku sprawy z powództwa T. G. i S. G. przeciwko Ż. M. prowadzącej Przedsiębiorstwo (...) Ż. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Ż. M. prowadzącej Przedsiębiorstwo (...) Ż. M. na rzecz powodów T. G. i S. G. kwo
Czytaj więcej»

I C 634/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-03-10

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. akt: I C 634/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: sekr. sądowy Barbara Kaźmierczak po rozpoznaniu sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w W. przeciwko M. I. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. I. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
Czytaj więcej»

I C 711/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-10-08

trafność 100%

Sygn. akt: I C 711/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2017 roku sprawy z powództwa P. G. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda P. G. kwotę 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 763/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 763/17 UZASADNIENIE Powód – (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wystąpił z pozwem w postępowaniu upominawczym o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego G. M. kwoty 24 371,08 zł, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 września 2017 roku do dnia zapłaty. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 23 października 2017 roku uwzględnił roszczenie powoda. Pozwany G. M. wniósł sprzeciw od tego nakazu zapłaty, wnos
Czytaj więcej»