Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
292

III RC 16/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Sygn. akt III RC 16/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Mikler po rozpoznaniu w dniach 04 grudnia 2014 r., 27 sierpnia 2015 r. i 22 stycznia 2016 r. w G. na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. (1) przeciwko A. Z. (2) o podwyższenie alimentów 1 Oddala powództwo, 2 Odstępuje od obciążania
Czytaj więcej»

III RC 68/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Sygn. akt III RC 68/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Wylęgała Protokolant: Agnieszka Kruk po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego P. J. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. K. (1) przeciwko K. J. (1) o podwyższenie alimentów 1 Zasądza od pozwaneg
Czytaj więcej»

III RC 94/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Sygn. akt III RC 94/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Wylęgała Protokolant: Agnieszka Kruk po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa J. Ł. (1) przeciwko P. Ł. (1) o ustanowienie rozdzielności majątkowej 1 Ustanawia z dniem 4 lipca 2016 r. rozdzielność majątkową pomiędzy powódk
Czytaj więcej»

III RC 71/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Sygn. akt III RC 71/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Wylęgała Protokolant: Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa P. M. (1) przeciwko małoletnim: A. M. i N. M. reprezentowanym przez przedstawicielkę ustawową I. K. (1) o obniżenie alimentów 1 Zasądza od powoda P.
Czytaj więcej»

III RC 126/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-07-04

Data publikacji: 2019-07-31

trafność 100%

Sygn. akt III RC 126/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Wylęgała Protokolant: Kamila Bilińska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa G. B. (1) przeciwko M. B. (1) o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego oraz sprawy z powództwa G. B. (1) przeciwko A. B. (1) o obniżenie alim
Czytaj więcej»

III RC 148/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Sygn. akt III RC 148/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bernadeta Ziółkowska Protokolant: Barbara Zarusińska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 roku w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego P. K. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową A. T. przeciwko M. K. o podwyższenie alimentów 1 Zasądza od
Czytaj więcej»

I C 174/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 174/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Chruszczewski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka po rozpoznaniu w dniu 9 września 2016 roku sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. w K. przeciwko T. Ś. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego T. Ś. na rzecz powoda (...) spółka z o.o. w K. kwotę 2 903,98 zł ( dwa tysiące dziewięćset trzy złote 98/100), z
Czytaj więcej»

I C 184/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2018-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 184/16 UZASADNIENIE Powódka B. M. wystąpiła z pozwem o zasądzenie na jej rzecz od pozwanej J. W. kwoty 11 550,00 zł, z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Pozwana J. W. wniosła o oddalenie powództwa B. M. w całości. Sąd ustalił: Powódka B. M. pozostawała w związku małżeńskim z D. M. i była wraz z nim współwłaścicielem lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni 47,25 m 2 , położonego w G. przy ul. (...) . Dla lok
Czytaj więcej»

I C 185/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 185/16 POSTANOWIENIE Dnia 02 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska Protokolant: Małgorzata Wydra po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2016 r. w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko J. K. (1) o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji postanawia : I postępowanie w sprawie umorzyć, II zasądzić od powódki na rzecz pozwanego kwotę 4.817,00 zł (cztery tysiące os
Czytaj więcej»

I C 191/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 2018-06-08

Data publikacji: 2018-09-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 191/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4.12.2017r. złożonym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie powód Kancelaria (...) S.A. w K. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej K. T. kwoty 737 zł z odsetkami ustawowymi od 6.12.2015r. do dnia 31.12.2015r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W pisemnych motywach pozwu powód podał, że swoje roszczenie wywodzi z umowy pożyczki z
Czytaj więcej»