Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 274/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2016-07-27

Sygn. akt: I Ns 274/15

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lipca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Chruszczewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka

po rozpoznaniu

na rozprawie

sprawy z wniosku P. K. i D. K.

z udziałem A. K., G. Ż., M. Ż.i (...)im. F. S.w G.

o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po K. K.

postanawia:

1.  na podstawie art. 1019 § 2 k.c. zatwierdzić uchylenie się przez P. K.(PESEL: (...)) w dniu 1 grudnia 2015 roku od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po K. K., zmarłym dnia
(...)roku w G., ostatnio stale zamieszkałym w G..

2.  na podstawie art. 1019 § 2 k.c. zatwierdzić uchylenie się przez D. K.(PESEL: (...)) w dniu 3 lutego 2016 roku od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po K. K., zmarłym dnia
(...)roku w G., ostatnio stale zamieszkałym w G..

I Ns 274/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni P. K. wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie przez Sąd, jej oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po jej ojcu K. K. a także o zatwierdzenie przez Sąd tego oświadczenia.

Wnioskodawczyni D. K. wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie przez Sąd, jej oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po jej ojcu K. K. a także o zatwierdzenie przez Sąd tego oświadczenia.

Uczestnicy postępowania A. K., G. Ż., M. Ż.i (...) im. F. S.w G.nie opowiedzieli się co do wniosku P. K.i D. K..

Sąd ustalił:

K. K.zmarł dnia (...)roku. Jego córki wnioskodawczynie P. K.i D. K.w ustawowym terminie 6 miesięcy nie złożyły oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po nim, w trybie przepisu art. 1012 k.c. Przed tutejszym Sądem toczy się pod sygnaturą I Ns(...)sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po K. K.z wniosku (...)im. F. S.w G..

Wnioskodawczynie P. K.i D. K.w czerwcu 2015 roku otrzymały od (...)im. F. S.w G.wezwanie do zapłaty kwoty 18 428,32 zł, jako niespłaconej wierzytelności K. K..

Wnioskodawczynie P. K. i D. K. od czasu rozwodu swoich rodziców w 2002 roku nie utrzymywały żadnego kontaktu z ojcem, z jego winy.

O śmierci ojca K. K. wnioskodawczynie dowiedziały się od matki M. K.. P. K. mieszkała wówczas w O. gdzie studiowała. D. K. od roku 2011 na stałe mieszka w Niemczech. Podczas ich pobytu w G. w trakcie pogrzebu K. K. nie uzyskały one żadnych informacji o zadłużeniu zmarłego ojca.

W toku postępowania dnia 1 grudnia 2015 roku wnioskodawczyni P. K. złożyła oświadczenie, iż spadek po ojcu K. K. odrzuca. Także wnioskodawczyni D. K. w dniu 3 lutego 2016 roku złożyła oświadczenie, iż spadek po ojcu K. K. odrzuca.

/ dowód : dokumenty k. 12 – 20, zeznania świadka R. K. k. 30, zeznania świadka M. K. k. 53, oświadczenie wnioskodawczyni P. K. k. 29, oświadczenie wnioskodawczyni D. K. k. 58 /

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1019 § 2 k.c. spadkobierca, który pod wpływem błędu, nie złożył w terminie żadnego oświadczenia, w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, może uchylić się od skutków prawnych niezachowania tego terminu.

Podstawę uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych braku oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, może stanowić jedynie błąd prawnie doniosły, a to uchylenie się, wymaga zatwierdzenia przez Sąd. /art. 1019 § 3 k.c./

Konstrukcja przepisu art. 1019 § 2 k.c., dotyczy sytuacji, w której pod wpływem błędu, spadkobierca nie złożył w zakreślonym przez przepis art. 1015 k.c. terminie, żadnego oświadczenia, co do przypadającego mu spadku.

W niniejszej sprawie, ojciec wnioskodawczyń K. K.zawarł z (...)im. F. S.w G.umowę pożyczki, której nie spłacił. Wnioskodawczynie P. K.i D. K.nie posiadały informacji o fakcie zawarcia takiej umowy a także o tym, iż pożyczka ta nie została spłacona.

Od czasu rozwodu swoich rodziców w 2002 roku P. K. i D. K. nie utrzymywały żadnego kontaktu z ojcem, z jego winy. Podczas ich pobytu w G. w trakcie pogrzebu K. K. nie uzyskały one także żadnych informacji o zadłużeniu zmarłego ojca.

Wnioskodawczynie P. K. i D. K. jednoznacznie oświadczyły, iż gdyby wiedziały o zadłużeniu ojca to złożyłby w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po nim.

W tym stanie rzeczy, błąd wnioskodawczyń P. K. i D. K., co do istnienia długu spadkowego, który spowodował zaniechanie przez nie, złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po ojcu K. K., został przez Sąd zakwalifikowany jako błąd istotny, co do treści czynności prawnej.

Zdaniem Sądu, w okolicznościach tej sprawy, nie można także zarzucić wnioskodawczyniom P. K. i D. K., braku należytej staranności w działaniach, zmierzających do ustalenia stanu spadku po K. K.. Z racji tego, iż od roku 2002 nie utrzymywały żadnego kontaktu z ojcem, z jego winy, to faktycznie nie miały możliwości uzyskania wiedzy, o rzeczywistym stanie majątku spadkowego, pozostałego po nim.

Dlatego też w sytuacji, gdy wnioskodawczyni P. K., powołując się na powyższe okoliczności, dnia 1 grudnia 2015 roku złożyła oświadczenie, w którym uchyliła się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku po K. K. i spadek ten odrzuciła, to Sąd, na podstawie przepisu art. 1019 § 2 k.c., zatwierdził to uchylenie się przez P. K., od skutków prawnych niezachowania terminu, do złożenia oświadczenia, w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po K. K..

Analogicznie skoro wnioskodawczyni D. K., powołując się na powyższe okoliczności, dnia 3 lutego 2016 roku złożyła oświadczenie, w którym uchyliła się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku po K. K. i spadek ten odrzuciła, to Sąd także, na podstawie przepisu art. 1019 § 2 k.c., zatwierdził to uchylenie się przez D. K., od skutków prawnych niezachowania terminu, do złożenia oświadczenia, w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po K. K..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Wiorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Chruszczewski
Data wytworzenia informacji: