Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 356/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2018-02-20

Sygn. akt I C 356/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20 lutego 2018 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak

po rozpoznaniu 13 września 2016 roku, 28 listopada 2017 roku, 20 lutego 2018 roku w Głubczycach

na rozprawie

sprawy z powództwa D. H.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz powoda D. H. kwotę 22500 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) wraz z:

- odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 13500 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych) od 27 listopada 2015 r. do dnia zapłaty,

- odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 9000 zł (dziewięć tysięcy złotych) od 27 listopada 2017 r. do dnia zapłaty,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2800,95 zł (dwa tysiące osiemset złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu,

IV.  nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Głubczycach kwotę 888,75 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem kosztów sądowych poniesionych w sprawie tymczasowo przez Skarb Państwa,

V.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Głubczycach kwotę 1817,55 zł (tysiąc osiemset siedemnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) tytułem kosztów sądowych poniesionych w sprawie tymczasowo przez Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kazimiera Pawlisz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska
Data wytworzenia informacji: